Δραστηριότητες μελών
Μέλη του DEMOBALK έλαβαν μέρος ως παρατηρητές σε πολλές απογραφές πληθυσμού που οργανώθηκαν στα Βαλκάνια, και ειδικότερα:
Συμμετοχή σε διεθνείς αποστολές
Διεθνής ομάδα παρατηρητών (Συμβούλιο της Ευρώπης και Ευρωπαϊκή Ένωση) για την απογραφή του πληθυσμού της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ICOM, Ιούνιος-Ιούλιος 1994).
Διμερής αποστολή παρατηρητών (Ελλάδα-Ιταλία) για την απογραφή του πληθυσμού της Αλβανίας (Απρίλιος 2001).
Διεθνής ομάδα παρατηρητών (Συμβούλιο της Ευρώπης και Ευρωπαϊκή Ένωση) για την απογραφή του πληθυσμού της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας ( Οκτώβριος-Νοέμβριος 2002, Νοέμβριος 2003).
Διεθνής ομάδα παρατηρητών (Συμβούλιο της Ευρώπης) για την απογραφή του πληθυσμού στη Μολδαβία (Νοέμβριος 2004).
Διεθνής ομάδα παρατηρητών (Συμβούλιο της Ευρώπης) για την πιλοτική απογραφή του πληθυσμού του Κοσσυφοπεδίου ( Οκτώβριος 2005).
Διεθνής ομάδα παρατηρητών (Συμβούλιο της Ευρώπης) για την απογραφή του πληθυσμού του Κοσσυφοπεδίου (2011).
Διεθνής ομάδα συμβούλων για την απογραφή του πληθυσμού της Αλβανίας (2011).
Διεθνής ομάδα συμβούλων για την πιλοτική απογραφή του πληθυσμού στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (2012).
Διεθνής ομάδα συμβούλων για την απογραφή του πληθυσμού στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (2013).
Κεντρική σελίδα
Χάρτης δικτυακού τόπου
Επικοινωνία
English
Français