Διοικητικό Συμβούλιο
Δ.Σ. 2011 - 2015
Πρόεδρος Βύρων Κοτζαμάνης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών αναλύσεων (ΕΔΚΑ), Βόλος, Ελλάδα.
Αντιπρόεδρος Goran Penev
Κέντρο Δημογραφικών Ερευνών, Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών, Βελιγράδι, Σερβία.
Αντιπρόεδρος Snjezana Mrdjen
Πανεπιστήμιο Ζαντάρ, Τμήμα Γεωγραφίας, Ζαντάρ, Κροατία.
Γραμματέας Alain Parant
Εθνικό Ινστιτούτο Δημογραφικών Μελετών (Ined), Παρίσι, Γαλλία.
Ταμίας Μαρί-Νοέλ Ντύκεν
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών αναλύσεων (ΕΔΚΑ), Βόλος, Ελλάδα.
Κεντρική σελίδα
Χάρτης δικτυακού τόπου
Επικοινωνία
English
Français