Συνέδρια του Demobalk
Πενήντα χρόνια δημογραφικής εξέλιξης στα Βαλκάνια.
26.06.1996 - 29.06.1996 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Το πρώτο συνέδριο οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη (26-29 Ιουνίου 1996) με θέμα: "Πενήντα χρόνια δημογραφικής εξέλιξης στα Βαλκάνια". Στο συνέδριο αυτό που οργανώθηκε με την υποστήριξη της Διεθνούς Ένωσης γαλλόφωνων δημογράφων (Aidelf), της Ένωσης Βαλκάνιων Στατιστικών (ABS), του Ελληνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τη συνδρομή του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EUROSTAT) συμμετείχαν πλέον των 100 ατόμων από όλες τις χώρες των Βαλκανίων και τις περισσότερες χώρες της Ε.Ε.
Κεντρική σελίδα
Χάρτης δικτυακού τόπου
Επικοινωνία
English
Français