Συνέδρια του Demobalk
Η χωρική δημογραφία των Βαλκανικών χωρών, τάσεις και διακυβεύματα.
13.05.2010 - 15.05.2010 Μπούντβα, Μαυροβούνιο
Το τέταρτο συνέδριο διοργανώθηκε στη Budva σε συνεργασία με την Στατιστική Υπηρεσία του Μαυροβουνίου και την υποστήριξη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελεύθερου Εμπορίου (Efta), του Eθνικού Ινστιτούτου Δημογραφικών Μελετών της Γαλλίας (Ined), της Πρεσβείας της Γαλλίας στο Μαυροβούνιο και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΔΚΑ). Συγκέντρωσε 90 συμμετέχοντες.
1. Επιστημονικό Πρόγραμμα
2. Πρόγραμμα Συνεδρίου
3. Συμμετέχοντες
4. Plenary Session, Recent sosioeconomic developments in the Balkans - Fakiolas Rossetos, University of Athens, Greece
5. Plenary Session, Les nouveaux Balkans face à la postmodernité politique - Milacic Slobodan, CMRP Université Montesquieu-Bordeaux IV, France
6. Plenary Session, Looking 50 years ahead: a projection of the populations of the Balkan countries to 2061 - Lanzieri Giampaolo, Eurostat, Luxembourg
7. Session 1, Preparatory works for the 2011 population and housing censuses in 8 countries in the region: Plans, changes and problems - Gábor Rózsa, ICON-Institute, Germany
8. Session 1, Sources and demographic data in SFRJ – availability and comparability (1947 – 1990) - Milanković Jasna - Popović Mirjana - Stanojković Suzana, Statistical Office (SORS), Serbia
9. Session 1, Collecting and dissemination of demographic data in researches of surveys - Lakcevic Snežana - Djordjevic Ljiljana, Statistical Office (SORS), Serbia
10. Session 1, The use of census data in gender inequality research: possibilities and contributions - Šobot Ankica, Demographic Research Centre, Institute of social sciences, Serbia
11. Session 1, Collecting and organizing demographic data about the Republic of Macedonia on regional level - Novkovska Blagica, State Statistical Office, Former Yugoslav Republic of Macedonia
12. Session 1, Êtat des lieux des données démographiques en Croatie depuis 1991 - Berber Maja, LADS, Université de Thessalie, Grèce - Mrdjen Snjezana, Université de Zadar, Croatie
13. Session 1, Design database for RAE population In Montenegro - Remiković Snezana, Faculty of Economics, Monstat, Monténégro
14. Session 1, État des lieux des statistiques démographiques en Grèce (1940-2010) au niveau national et infranational - Kotzamanis Byron, LADS, Université de Thessalie, Grèce
15. Session 2, Dealing with the accuracy of empirical mortality data - Kostaki Anastasia, Economic University of Athens, Greece
16. Session 2, La mobilité en Grèce: tentatives d’évaluation des différentiels d’intensité dans l’espace grec - Duquenne Marie-Noëlle, LADS, Université de Thessalie, Grèce - Kaklamani Stamatina, Université de Crète, Grèce
17. Session 2, Impacts de l’échelle d’analyse et de la proportion de la population étudiée sur les indices de regroupements spatiaux - Dasre Aurelien, IEDUB, Université Montesquieu-Bordeaux IV, France
18. Session 2, Compter pour mesurer, mesurer pour comprendre, comprendre pour agir : le cas des statistiques de population en Grèce - Kotzamanis Byron, LADS, Université de Thessalie, Grèce
19. Session 2, On abortion data issue in Serbia - Rašević Mirjana, Institute of Social Sciences, Demographic Research Centre, Serbia
20. Session 2, Dynamique spatiale de la population dans les régions albanaises. Résultats d’un programme de développement des statistiques démographiques - Wanner Philippe, Université de Genève, Suisse - Lerch Matthias, Université de Genève, Suisse - Galanxi Emira
21. Session 2, Flexi-curity or informal-insecurity? some notes on undocumented migration and development in Greek peripheral regions - Giallis Stelios, University of Thessaly, Greece
22. Session 3, “Frozen” Demographic Potentials of Serbia – The Limit to Sustainable Population Development - Nikitović Vladimir, Institut of Social Sciences, Demographic Research Centre, Serbia
23. Session 3, Regional differences in households’ characteristics in Republic of Serbia - Vukmirović Dragan - Djordjević Ljiljana - Lakcevic Snezana, Statistical Office (SORS), Serbia
24. Session 3, The ethnic geographical features of population aging in Bulgaria at the beginning of the 21st century - Kőszegi Margit, Eötvös Loránd University, Hungary
25. Session 3, Emigration inhabitants from Serbia in last 40 years - Bubalo Živković Milka - Đerčan Bojan - Lukić Tamara - Dragin Aleksandra, Faculty of Science, Department of Geography, Serbia
26. Session 3, Ageing of female fertile population in Serbia: territory related aspects - Devedžić Mirjana - Mucić Marija, University of Belgrade, Serbia
27. Session 3, La masculinité à la naissance : particularismes balkaniques? - Guilmoto Christophe, IRD, France
28. Session 3, Spatial patterns of cohort fertility in Albania (2001) - Sofianopoulou Kakia - Siapati Georgia - Agorastakis Michail, LADS, University of Thessaly, Greece
29. Session 3, Suicides in Serbia during the 1990s and 2000s with a focus on regional differences - Penev Goran, Institute of Social Sciences, Demographic Research Centre, Serbia
30. Session 3, The marriage system in Greek Thrace: A sample of marriages from the Department of Rhodopi. Spatial and Cultural Aspects - Zafeiris Konstantinos, Democritus University of Thrace, Greece
31. Session 3, Extra-marital fertility in Serbia – Regional aspect - Stanković Biljana, Institute of Social Sciences, Demographic Research Centre, Serbia
32. Session 3, Spatial aspects of demographic processes in Montenegro - Ćorović Radoslav, Agency for statistics, Bosnia and Herzegovina
33. Session 3, Spatial aspects of ageing in Serbia (1991-2002) - Marinković Ivan, Institute of Social Sciences, Demographic Research Centre, Serbia
34. Session 3, Rural regions in Serbia: population structure and change - Gligorijević Vera, University of Belgrade, Serbia - Stepić Milomor, University of Megatrend, Serbia
35. Session 4, Regional demographic changes in the Republic of Macedonia on the example of two areas - Dimitrieva Elka - Lozanoska Aleksandra, Institute of Economics, Former Yugoslav Republic of Macedonia
36. Session 4, Demographic profile of the older population in Republic of Macedonia - Janeska Verica, Institute of Economics, Former Yugoslav Republic of Macedonia
37. Session 4, Internal Migration in Romania after the Decline of Communist Regime - Pace Roberta - Biscione Antonella, Univesrita' degli studi di Bari, Italy
38. Session 4, Internal migration and reproduction in Albanian regions - Lerch Matthias, Université de Genève, Suisse
39. Session 4, Spatial distribution and ethnic homogenization of population in Serbia - Raduški Nada, Institute of Social Sciences, Demographic Research Centre, Serbia
40. Session 4, Population Dynamics and Commuting in Serbia - Lukić Vesna, Geographical institute “Jovan Cvijić” - Serbian Academy of Sciences and Arts, Serbia
41. Session 5, Modèles de croissance démographique: quels enjeux pour la carte de peuplement de la Roumanie? - Andria Lucrezia, Univesrita' degli studi di Bari,Italy - Carella Maria, Univesrita' degli studi di Bari, Italy - Puscasu Traian, Academie Roumaine des Sciences, Roumanie - Souche Olivier, Pays du Tonnerrois, France
42. Session 5, Regain d’attractivité de la montagne grecque: analyse et tendances - Duquenne Marie-Noëlle, LADS, Université de Thessalie, Grèce
43. Session 5, L’Albanie entre dépeuplement et «urbanisation sauvage» - Andria Lucrezia, Univesrita' degli studi di Bari,Italy - Carella Maria, Univesrita' degli studi di Bari, Italy - Souche Olivier, Pays du Tonnerrois, France
44. Session 5, Mobilités spatiales et développement en Albanie : enseignements de la transition postcommuniste et implications pour l’avenir - Lerin François, Ciheam-IamM, Montpellier, France - Civici Adrian, European University of Tirana, Albania - Marku Shkelzen
45. Session 5, Vieillissement démographique en Turquie : disparités régionales, tendances et perspectives - Inan Ceren, IEDUB, Université Montesquieu-Bordeaux IV, France
46. Session 5, Population dynamics and the environment - Pavlović Milica, Faculty of Economics, Monstat, Montenegro
47. Session 5, Le peuplement de la Croatie : tendances lourdes et perspectives - Mrdjen Snjezana, Université de Zadar, Croatie - Berber Maja, LADS, Université de Thessalie, Grèce
48. Session 5, Socio-demographic and economic profiles of the regions in the Former Yugoslav Republic of Macedonia - Novkovska Blagica, State Statistical Office, Former Yugoslav Republic of Macedonia
49. Session 5, Le bilan de l’évolution du peuplement de la Serbie de 1980 à 2010 avec l'anticipation à l’horizon 2050 - Penev Goran, Institute of Social Sciences – Demographic Research Centre, Serbia
50. Session 5, La gestion de l’eau dans un contexte de peuplement inégal de l'espace - Taithe Alexandre, Fondation pour la recherche stratégique, France
51. Session 5, Socio-economic developments and demographic disparities in Tirana districts: Results from factor analysis of Census data - Bukuri Dumani, INSTAT, Albania - Arjan Gjonca, Department of Social Policy, LSA, UK - Merina Karagouni, INSTAT, Albania
52. Session 5, La population des iles de la Grèce : Un essai de prospective – Pierre Sintès, Université de Provence, Maison méditerranée des sciences de l’homme, France
Κεντρική σελίδα
Χάρτης δικτυακού τόπου
Επικοινωνία
English
Français