Σεμινάρια του Demobalk
Πληθυσμός και μεταναστεύσεις στα Βαλκάνια
06.2000 Μπάρι, Ιταλία
Tον Ιούνιο 2000, το DEMOBALK οργάνωσε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Μπάρι, Ιταλία (Τμήμα Μελετών των Μεσογειακών Κοινωνιών), διεθνές σεμινάριο πάνω στο θέμα: Πληθυσμός και μεταναστεύσεις στα Βαλκάνια.
Κεντρική σελίδα
Χάρτης δικτυακού τόπου
Επικοινωνία
English
Français