Βιβλία
Εκδοθέντα
Kotzamanis B., Parant A. (Επιμελητές) Regards sur la population de l’Europe du Sud-est (Εξετάζοντας τους πληθυσμούς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης). Demobalk, Αθήνα, 2018, 412 p. (ISBN: 978-618-83808-0-6)
Εξώφυλο :
Γαλλικά-Αγγλικά
Πίνακας περιεχομένων :
Γαλλικά-Αγγλικά
Περίληψη :
Γαλλικά
Αγγλικά
Πλήρες κείμενο :
Γαλλικά-Αγγλικά
Τιμή : 22 ευρώ
Penev G. (Επιμελητής) Migracije, Krize i ratni sukobi na Balkanu s kraja 20 veka (Μετανάστευση, κρίσεις και πολεμικές συγκρούσεις στα Βαλκάνια του 20ου αιώνα). Društvo demografa Srbije - DEMOBALK, Βελιγράδι, 2011, 302 p. (ISBN: 978-86-82241-04-1)
Εξώφυλο :
Σερβικά
Πλήρες κείμενο :
Σερβικά
Parant A., Sardon J. (Επιμελητές) Les mutations de la décennie 1990 et l’avenir démographique des Balkans (Οι μεταβολές στη δεκαετία του 1990 και το μέλλον των Βαλκανίων). DEMOBALK / ΕΔΚΑ - Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος, 2007, 369p. (ISBN: 978-960-8029-52-1)
Εξώφυλο :
Αγγλικά-Γαλλικά
Πίνακας περιεχομένων :
Αγγλικά-Γαλλικά
Τιμή : 13 ευρώ
Parant A. (Επιμελητής) Migrations, crises et conflits récents dans les Balkans (Μεταναστεύσεις, κρίσεις και πρόσφατες συγκρούσεις στα Βαλκάνια). DEMOBALK / ΕΔΚΑ – Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος, 2006, 381p. (ISBN: 960-8029-48-1)
Εξώφυλο :
Αγγλικά-Γαλλικά
Πίνακας περιεχομένων :
Αγγλικά-Γαλλικά
Τιμή : 12 ευρώ
Kotzamanis B. (Επιμελητής) La Démographie des Balkans. Mouvements migratoires et répartition spatiale de la population (Η Δημογραφία των Βαλκανίων. Μεταναστευτικές μετακινήσεις και γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού). DEMOBALK / ΕΔΚΑ – Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος, 2000, 297p. (ISBN: 960-8029-08-2)
Εξώφυλο :
Αγγλικά-Γαλλικά
Πίνακας περιεχομένων :
Αγγλικά-Γαλλικά
Τιμή : 11 ευρώ
Kotzamanis B. (Επιμελητής) La Démographie des Balkans. Composantes de l’évolution démographique (Η Δημογραφία των Βαλκανίων. Συνιστώσες της δημογραφικής εξέλιξης). DEMOBALK / ΕΔΚΑ - Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος, 2000, 213p. (ISBN: 960-8029-09-0)
Εξώφυλο :
Αγγλικά-Γαλλικά
Πίνακας περιεχομένων :
Αγγλικά-Γαλλικά
Τιμή : 10 ευρώ
Kotzamanis B., Parant A., Sardon J. (Επιμελητές) La Démographie des Balkans. Sources et données démographiques dans les pays balkaniques (Η Δημογραφία των Βαλκανίων. Πηγές και δεδομένα στις βαλκανικές χώρες). DEMOBALK - Διεθνής Ένωση των γαλλόφωνων δημογράφων (AIDELF), Paris, 1998, 203p. (ISBN: 1160-1531)
Εξώφυλο :
Γαλλικά
Περίληψη :
Γαλλικά
Τιμή : 8 ευρώ
Di Comite L., Pellicani M. (Επιμελητές) Popolazione e migrazioni nei Balcani (Πληθυσμός και μεταναστεύσεις στα Βαλκάνια). Guaderni, n° 23, Università Degli Studi di Bari, Dipartimento per lo studio delle società mediterrannee, Cacucci editore, Bari, 2002, 269p. (ISBN: 88-8422-184-6)
Εξώφυλο :
Ιταλικά
Πίνακας περιεχομένων :
Αγγλικά-Γαλλικά-Ιταλικά


Υπό έκδοση 
Κεντρική σελίδα
Χάρτης δικτυακού τόπου
Επικοινωνία
English
Français