Τετράδια «Δημογραφία των Βαλκανίων» (ISSN: 1790-5958)
Εκδοθέντα
1.  Mrdjen S. La nationalité dans les recensements de l’ex-Yougoslavie et des pays qui en sont issus. Une rubrique floue et instable (Η εθνικότητα στις απογραφές της πρώην Γιουγκοσλαβίας και των σχηματιζόμενων από τη διάλυσή της χωρών. Μια ασαφής και ευμετάβλητη θεματική). 2013, vol. 11.
Γαλλικά
2.  Kotzamanis B., Delmeire Y. L’évolution démographique de la Grèce depuis les années 1950 (Οι δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα μετά το 1950). 2013, vol. 10.
Γαλλικά
3.  Ceren I. La population de la Turquie. Évolutions démographiques depuis 1927 (Ο πληθυσμός της Τουρκίας. Δημογραφικές εξελίξεις από το 1927). 2007, vol. 9.
Γαλλικά
4.  Bonifazi C., Conti C., Mamolo M. Balkan International Migration in the 1990s (Οι διεθνείς μεταναστεύσεις στα Βαλκάνια κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990). 2006, vol. 8.
Αγγλικά
5.  Kotzamanis B., Duquenne M. Les disparités démographiques en Grèce, convergence ou divergence? (Δημογραφικές ανισότητες στην Ελλάδα, σύγκλιση ή απόκλιση;). 2006, vol. 7.
Γαλλικά
6.  Donkov K., Galanxhi E., Ghetau V., Kostadinova-Daskalovska K., Kotzamanis B., Mrdjen S., Parant A., Pellicani M., Penev G., Sardon J. Glossaire démographique des Balkans (Δημογραφικό γλωσσάρι των Βαλκανίων). 2005, vol. 6.
7.  Kotzamanis B., Mrdjen S., Parant A. Les recensements récents de la population et des habitations dans les Balkans en 2000 (Οι πρόσφατες απογραφές του πληθυσμού στα Βαλκάνια 2000). 2003, vol. 5.
Γαλλικά
8.  Rasevic M., Petrovic M. Is there a basis for implementing a family planning programme in Kosovo and Metohija? (Βάσεις για ένα προγραμματισμό των γεννήσεων στο Κόσσοβο και στα Μετόχια). 2002, vol. 4.
Αγγλικά
9.  Penev G. Le vieillissement démographique de la Yougoslavie (Η δημογραφική γήρανση στη Γιουγκοσλαβία). 2001, vol. 3.
Γαλλικά
10.  Donkov K. Le vieillissement démographique de la Bulgarie. Analyses et perspectives (Η δημογραφική γήρανση στη Βουλγαρία: αναλύσεις και προοπτικές). 2000, vol. 2.
Γαλλικά
11.  Mrdjen S. Les mariages inter-ethniques en ex-Yougoslavie (Οι δια-εθνοτικοί γάμοι στην πρώην Γιουγκοσλαβία). 2000, vol. 1.
Γαλλικά

 
Υπό έκδοση 
Κεντρική σελίδα
Χάρτης δικτυακού τόπου
Επικοινωνία
English
Français